Rzetelne przeprowadzanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby
Merytoryczne przeprowadzanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby realizuje marka Audmax. Najważniejszą specjalnością z takiego zakresu jest przeprowadzanie audytów obejmujących środki pozyskane z Unii Europejskiej. Specjaliści, którzy trafiają do konkretnej firmy przeanalizują, czy dana osoba pozyskane pieniądze wydatkuje w zgodzie z ustaleniami przedłożonymi w głównym planie. Ten audyt zewnętrzny firmy jest solidny oraz ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie sposoby postępowania są zapewnione. Specjaliści kolejno poinformują klientów o tym, czy tryb, w jaki rozliczą wydatki w obrębie celu głównego jest poprawny. W rezultacie osoby zainteresowane, nie powinny się przejmować, iż coś pominęły oraz że z tego względu narażą się na kary pieniężne albo na stratę renomy. Audyt przeprowadzony przez ekspertów z Audmax poszerzony jest o doradztwo nad projektem, czyli poza otrzymaniem raportu, zleceniodawca ma okazję oczekiwać dalszych, ważnych wskazówek co do tego, w jaki sposób ma wykonać zadanie w kolejnych posunięciach.

+Reklama+

Comments are closed.